Dewan Bahasa Pustaka

RM35.00
Daerah Beta Author: Azizi Haji Abdullah Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834603465 Weight: 0.31 Pages: 388pp Year: Price: RM35 Ketenangan...
In stock
+

RM20.00
Srengenge Author: Shahnon Ahmad Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789836205995 Weight: 0.22 Pages: 310pp Year: Price: RM20 Novel Srengenge...
In stock
+

RM30.00
Pengenalan Doktrin Kosmologi Islam Author: Seyyed Hossein Nasr Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834605087 Weight: Pages: 404pp Year:...

RM15.00
Konsep Pengurusan Institusi Pembangunan Berteraskan Islam Author: Fadzila Azni Ahmad Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834613952 Weight: 150g...
In stock
+

RM29.00
Pelaksanaan Hudud Di Malaysia: Satu Analisis Author: Asyraf Wajdi Dasuki Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789675128246 Weight: 200g Pages: 179...
In stock
+

RM15.00
Hakikat Insan Satu Kritikan Author/Penyelenggara: Abdulfatah Haron Ibrahim Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834611224 Weight: 200g Pages:...
In stock
+

RM20.00
Perakaunan Zakat Perniagaan Di Malaysia Author/Penyelenggara: Zakri Hamat Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834614010 Weight: 200g Pages: 172...
In stock
+

RM23.00
Tasawur Islam Dan Pembangunan Author/Penyelenggara: Mohd Shukri Hanapi Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834614119 Weight: 300g Pages: 254...
In stock
+

RM20.00
Citra Institusi Islam Di Malaysia: Tanggapan Dan Kefahaman Author/Penyelenggara: Noor Aini Mohd Salleh Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN:...
In stock
+

RM30.00
MAIK: Peranannya Dalam Bidang Keagamaan, Persekolahan, Dan Penerbitan Di Kelantan Sehingga 1990 Author: Abdul Razak Mahmud Publisher: Dewan Bahasa...

RM30.00
Pengurusan Pendidikan Islam: Mekanisme Transformasi Ummah Author: Ab. Aziz Yusof Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834614317 Weight: 350g...
In stock
+

RM22.00
Institusi Islam Di Malaysia: Visi Dan Misi Author/Penyelenggara: Farah Farhana Johari Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834901639 Weight:...
In stock
+

RM20.00
Ekonomi Islam: Perlakuan Pengguna, Pengeluar Dan Pasaran Author: Surtahman Kastin Hasan ar-Raja'ie Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834607036...
In stock
+

RM35.00
Nahu Bahasa Melayu Abad Ke-17 Author: Karim Harun Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834903954 Weight: 400g Pages: 342 Year: 2017 Price: RM35
In stock
+

RM30.00
Takrif Kamus Istilah Dari Perspektif Pengguna Author: Hasnah Mohamad Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834903602 Weight: 250g Pages: 221...
In stock
+

RM20.00
Bahasa Melayu Urak Lawoi' Pulau Adang, Thailand Author: Rohani Mohd Yusof Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834616885 Weight: 200g Pages: 173...
In stock
+

RM40.00
Bahasa Dan Pemikiran Melayu (Pesanan Terakhir Pejuang Bahasa) Author: Hassan Ahmad Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834611422 Weight: 400g...
In stock
+

RM10.00
Bahasa Kita Edisi Kedua Author: Ismail Dahaman Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789836288974 Weight: 200g Pages: 156 Year: 2015 Price: RM10
In stock
+

RM20.00
Bahasa Dalam Komunikasi Kanak-Kanak Sindrom Down Author: Puteri Roslina Abdul Wahid Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834615994 Weight: 250g...
In stock
+

RM25.00
Retorik: Yang Indah Itu Bahasa Author: Amida Abdulhamid Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834902421 Weight: 175g Pages: 146 Year: 2015...
In stock
+

RM30.00
Asas Ilmu Perkamusan Melayu Author: Ibrahim Haji Ahmad Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834616731 Weight: 300g Pages: 309 Year: 2015...
In stock
+

RM25.00
Jaringan Bahasa Logik, Retorik Dan Globalisasi Author/Penyelenggara: Lim Kim Hui, Har Wai Mu Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834611514...
In stock
+

RM20.00
Dialek Melayu Sarawak: Perkataan, Ayat, Perbualan Author: Mohd. Ali Salim Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834616595 Weight: 200g Pages: 168...
In stock
+

RM20.00
Ceritera Bahasa Author: Awang Sariyan Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789836240378 Weight: 200g Pages: 210 Year: 2015 Price: RM20...
In stock
+

RM25.00
Etimologi Bahasa Melayu Author: S. Nathesan Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834612818 Weight: 400g Pages: 355 Year: 2015 Price: RM25...
In stock
+

RM45.00
Prosiding Kongres Bahasa Dan Persuratan Melayu IV Author: Awang Sariyan Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789836275684 Weight: 450g Pages: 414...
In stock
+

RM30.00
Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Tahfiz Al-Quran Author: Azmil Hashim, Kamarul Azmi Jasmi Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834618544...
In stock
+

RM10.00
Mencari Makna Diri Melayu: Renungan Untuk Bangsaku Author: Awang Sariyan Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834907297 Weight: 100g Pages: 57...
In stock
+

RM25.00
Malaysia Di Persada Antarabangsa Author: Ratnaria Wahid, Rusdi Omar, Hamidi Ismail, Tuan Pah Rokiah Syed Hussain Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN:...
In stock
+

RM14.00
Kebudayaan Kebangsaan Dicabar Author: Hashim Ismail Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834610104 Weight: 200g Pages: 149 Year: 2017 Price:...
In stock
+

RM15.00
Kanak-Kanak Hilang Di Malaysia: Pengalaman Dan Intervensi Author: Khadijah Alavi Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834904029 Weight: 200g...
In stock
+

RM40.00
Dunia Pemikiran Author: Jaafar Rahim Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834619848 Weight: 400g Pages: 396 Year: 2015 Price: RM40
In stock
+

RM48.00
Minda Dunia Melayu Author: A. Aziz Deraman Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834617035 Weight: 500g Pages: 420 Year: 2015 Price: RM48
In stock
+

RM30.00
Perkahwinan Dan Perceraian Di Terengganu 1950-1970 Author/Penyelenggara: Nordin Hussin, Roslelawati Abdullah Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN:...
In stock
+

RM23.00
Senjata Nuklear: Rahsia Dan Bahana Author/Penyelenggara: Syed Yusainee Syed Yahya Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834619855 Weight: 200g...
In stock
+

RM60.00
Tambo Alam Naning (KK) Author/Penyelenggara: Mohd. Shah Mohd. Said Al-Haj Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834900175 Weight: 500g Pages: 483...
In stock
+

RM20.00
Adat Orang Asli Suku Temuan Author/Penyelenggara: Jo Komar, W.A. Amir Zal Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834614454 Weight: 150g Pages: 95...
In stock
+

RM20.00
Rempit Di Malaysia: Isu Dan Cabaran Author/Penyelenggara: Rozmi Ismail Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 97898349016222 Weight: 200g Pages: 194...
In stock
+

RM50.00
Tambo Alam Naning Author/Penyelenggara: Mohd. Shah Mohd. Said Al-Haj Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834647216 Weight: 500g Pages: 483...
In stock
+

RM50.00
Pembangunan Lestari Di Malaysia: Harapan Dan Kenyataan Author/Penyelenggara: Chamhuri Siwar, Rospidah Ghazali, Sharina Abdul Halim Publisher: Dewan...
In stock
+

RM25.00
Ahli Majlis Dan Kerajaan Tempatan Author/Penyelenggara: Kamarudin Ngah, Jamaludin Mustaffa Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834609399...
In stock
+

RM30.00
Sejarah Perkembangan Pendidikan Di Sabah 1881-1981 Author/Penyelenggara: Dayu Sansalu Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834614195 Weight: 400g...
In stock
+

RM20.00
Sejarah Dan Media Baharu Author/Penyelenggara: Shakila Yacob, Rosilawati Zainol Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834615345 Weight: 250g...

RM20.00
Pentaksiran Pendidikan Author/Penyelenggara: Azizi Ahmad Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834614461 Weight: 250g Pages: 211 Year: Price:...
In stock
+

RM28.00
Kaedah Penyelidikan Saintifik Author: Mohd Yusof Othman Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834901240 Weight: 300g Pages: 274 Year: 2014...
In stock
+

RM45.00
Pemerkasaan Wanita Menurut Islam Author: Zeenath Kausar Translated by: Rahiman Affandi Abdul Rahim Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN:...
In stock
+

RM40.00
Kaedah Penyelidikan Komunikasi Author: Che Su Mustaffa Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834919948 Weight: 500g Pages: 465 Year: 2019...
In stock
+

RM20.00
Semiotik Sosial Masyarakat Seletar Author: Samsur Rijal Yahaya Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 978983492559 Weight: 200g Pages: 209 Year: 2019...
In stock
+

RM20.00
Tadbir Urus Harta Dan Kewangan Di Malaysia Author: Nadhirah Nordin, Wan Saifuldin Wan Hassan Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834922603...
In stock
+

RM20.00
Al-Syariah Jilid 5: Fiqh Munakahat Author: Siti Zalikhah Md. Nor et al. Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834613419 Weight: 200g Pages: 202...
In stock
+

RM25.00
Pemasaran Dari Perspektif Islam Author: AB Aziz Yusof Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834915223 Weight: 300g Pages: 304 Year: 2018 Price:...
In stock
+

RM30.00
Maulud Jawi Sebagai Tradisi Kesenian Melayu Author: Sakinah Abu Bakar Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834906139 Weight: 250g Pages: 213...
In stock
+

RM25.00
Abdullah Sidek: Penulis Dan Pendidik Berwawasan Author: Amida Abdulhamid Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834901202 Weight: 300g Pages: 245...
In stock
+

RM160.00
Kaca Permata: Memoir Seorang Pengarah Author: Jamil Sulong Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789836211170 Weight: 400g Pages: 345 Year: 2007...
In stock
+

RM115.00
Lembah Lenggong Dari Pelbagai Perspektif Author: Sakinah Abu Bakar Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834901271 Weight: 250g Pages: 215 Year:...
In stock
+

RM20.00
Wajah Sarjana Pengajian Melayu Rusia Author: Victor Pogadaev Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834617004 Weight: 200g Pages: 174 Year: 2015...
In stock
+

RM18.00
Mursi, Mesir Dan Aku Author: Amirul Asmeer Asmadi Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834619343 Weight: 100g Pages: 88 Year: 2014 Price: RM18
In stock
+

RM30.00
21 Hari Tebusan Di Sierra Leone Author: Ganase Jaganathan Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834614218 Weight: 300g Pages: 302 Year: 2015...
In stock
+

RM120.00
Pemerintahan Raja Dan Kerajaan Perlis Author: Ramlah Adam et al. Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834901950 Weight: 300g Pages: 245 Year:...
In stock
+

RM20.00
Siri Penerbitan MABBIM: Tokoh Pembinaan Bahasa Melayu Serantau 35 Tahun MABBIM Author: Raja Masittah Raja Ariffin Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN:...
In stock
+

RM23.00
Merentas Laluan Autobiografi Zaharah Nawawi Author: Zaharah Nawawi Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9836281053 Weight: 300g Pages: 286 Year:...
In stock
+

RM36.00
Dari Kuala Ke Tanjung: Memoir Seorang Guru Melayu Author: Mohd. Nor Long Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9836284923 Weight: 450g Pages: 421...

RM25.00
Perkembangan Kerjaya Wanita: Satu Analisis Biografi Author: Amla Salleh, Nila Keumala Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834606404 Weight: 200g...
In stock
+

RM120.00
Kembara Muzik Joe Chelliah Author: Johami Abdullah @ Joe Chelliah Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834619190 Weight: 250g Pages: 186 Year:...
In stock
+

RM42.00
Somalia: Belang Harimau Besi Author: Mohd Halim Khalid Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834931407 Weight: 250g Pages: Year: 2020 Price:...

RM35.00
Biografi Ulama Nusantara: Syeikh Abdul Samad Al-Falimbani: Penulis Hidayah Al-Salikin Author: Khadeher Ahmad, Ishak Hj. Suliaman Publisher: Dewan Bahasa...

RM10.00
Umar Al-Khattab: Insan Yang Tajam Fikirannya Author: Amran Kasimin Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789836247964 Weight: 200g Pages: 174 Year:...

RM15.00
Wajah Ilmuwan Bahasa Melayu Author: Raja Masittah Raja Ariffin Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834916695 Weight: 300g Pages: 286 Year:...
In stock
+

RM45.00
The Memoirs of Dato' Sir Mahmud bin Mat Second Edition Author: Mustapha bin Dato' Mahmud Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834901332 Weight:...
In stock
+

RM55.00
Jejak Seni Johan Jaafar (Kulit Keras) Author: Johan Jaaffar Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834912963 Weight: 400g Pages: 340 Year: 2017...
In stock
+

RM45.00
Jejak Seni Johan Jaafar Author: Johan Jaaffar Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834910037 Weight: 400g Pages: 340 Year: 2017 Price: RM45
In stock
+

RM20.00
Dato' Onn: Janganlah Aku Kaulupakan Author: Saadiah Hj. Ibrahim Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834618001 Weight: 300g Pages: 304 Year:...
In stock
+

RM35.00
Kembara Menjejak Bayang: Menjejaki Realiti Konflik di Selatan Thailand Author: Fahmi Faiz Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834908652 Weight:...
In stock
+

RM35.00
Siri Kajian Biografi Penulis S.E.A. Write Award: Baha Zain: Merenangi Dua Lautan Author: Lim Kim Hui Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN:...
In stock
+

RM28.00
Korea Di Persada Dunia: Bahasa, Sosiobudaya Dan Sosiopolitik Author: Lim Kim Hui, Yun Hyun Sook, Har Wai Mun Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN:...
In stock
+

RM45.00
A Festschrift Honouring Muhammad Haji Salleh Author: Ding Choo Ming, Zalina Abdul Aziz Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834618452 Weight:...
In stock
+

RM90.00
Adibah Amin: Tak Kenal Maka Tak Cinta (KK) Author: Zaleha Ahmat Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834900199 Weight: 600g Pages: 583 Year:...
In stock
+

RM15.00
Dasar dan Kesan Pendidikan Jepun di Tanah Melayu 1941-1945 Author: Ahmad Sohaimi Lazim Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834611590 Weight:...
In stock
+

RM25.00
Biografi Ulama Malaysia: Dato' Haji Muhammad Nor Ibrahim Author: Mohamad Kamil Ab Majid, Muhammed Yusof Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN:...
In stock
+

RM35.00
Kemelesetan Ekonomi Dunia: Pengalaman Pulau Jawa (1929-1935) Author: Nazarudin Zainun Publisher: Dewan Bahasa Pustaka ISBN: 9789834614690 Weight:...
In stock
+