UM Press

​Majalah Melayu Selepas Perang
9789831005583
RM58.00
+
​Malaysian Media Studies
9789831008447
RM42.00
+
RM35.00
+
RM25.00
+
RM25.00
+
RM48.00
+
RM80.00
+
RM50.00
+
RM85.00
+
​Novel-Novel Anwar Ridhwan
9831003632
RM25.00
+
RM35.00
+
​Politik Dalam Novel
983100292
RM25.00
+
RM25.00
+
RM25.00
+
​Jenayah Penderaan Kanak-Kanak
9789831004937
RM50.00
+
RM38.00
+
RM32.00
+
RM55.00
+
RM72.00
+
RM40.00
+
RM42.00
+
RM45.00
+
RM35.00
+
​Pragmatik Linguistik
9789831004968
RM50.00
+
​Strategi Pembelajaran Bahasa
9789831004920
RM40.00
+
RM25.00
+
RM35.00
+
RM25.00
+
​Hikayat Sarawak
9789831004685
RM50.00
+
​Jepun: Sejarah Dan Budaya
9831004086
RM30.00
+
​Khazanah Tafsir Di Nusantara
9789831005118
RM50.00
+
RM25.00
+
RM40.00
+
RM35.00
+
​Sejarah China Moden
9789831004784
RM35.00
+
RM50.00
+
RM20.00
+
RM30.00
+
RM25.00
+
RM12.00
+
RM30.00
+
RM30.00
+
RM30.00
+
RM38.00
+
RM55.00
+
​Short Notes In Dermatology
9789831008249
RM38.00
+
RM42.00
+
RM40.00
+
RM30.00
+
​Core Topics In Physiology
9789831007198
RM42.00
+
RM48.00
+
RM40.00
+
RM25.00
+
​Health Care In Malaysia
9789831004449
RM62.00
+
​Health Science In Malaysia
9789831003336
RM55.00
+
​Imunologi Asas
9831001594
RM20.00
+
​Hospital Management
9831003144
RM35.00
+
RM42.00
+
RM52.00
+
RM52.00
+
RM60.00
+
RM40.00
+
RM48.00
+
RM25.00
+
​Police And The Law
9789831007853
RM45.00
+
​Praktis Analisis Wacana
9789831008782
RM46.00
+
RM40.00
+
RM36.00
+
RM52.00
+
RM30.00
+
RM15.00
+
RM30.00
+
RM54.00
+
RM46.00
+
RM50.00
+
RM38.00
+
RM35.00
+
RM48.00
+
RM48.00
+
RM38.00
+
RM35.00
+
RM48.00
+
​Kerakyatan Planet
9789674880514
RM62.00
+
RM48.00
+
​Manusia Dan Psikologi
9789831009031
RM60.00
+
RM82.00
+
​Panduan Penjaga Warga Emas
9789674880767
RM54.00
+
​Pantun: The Poetry Of Passion
9789831009765
RM42.00
+
RM38.00
+
​Alisa Dalam Alam Mimpi
9831003373
RM40.00
+
RM25.00
+
RM30.00
+
​Buruh Binaan Di Malaysia
9789674881030
RM40.00
+
​Cerpen Dan Perpaduan Nasional
9789831005613
RM48.00
+
RM36.00
+
RM39.00
+
RM32.00
+
​Geografi Pilihanraya Malaysia
9789831004906
RM40.00
+
RM46.00
+
​Advanced Vehicle Dynamic
9789831005446
RM49.00
+
RM42.00
+
RM48.00
+
​Alam Jurutera (Edisi Kedua)
9789674880293
RM45.00
+
RM56.00
+
RM35.00
+
RM16.00
+
RM36.00
+
RM45.00
+
​The Art Of Reflective Thinking
9789831008607
RM26.00
+
RM54.00
+